Arkiv för 14 mars 2012

Äggkläckningsmaskinen

14 mars 2012

Sedan jag fick veta att det finns något som heter surrogatmödrar så har jag ansett att det borde legaliseras i Sverige. En släkting kämpade i många år med att få barn men de få gånger de blev gravida resulterade det i missfall. Inget fel har hittats hos någon av dem så inget kan egentligen åtgärdas så att de skulle kunna få barn. Jag har lätt för att bli gravid och tycker inte att det är så fruktansvärt betungande att vara gravid. Förlossningen är inget jag fasar för heller så jag skulle absolut kunna tänka mig att bära deras foster åt dem för de vill ha barn och jag bära och föda. Genetisk skulle barnet vara deras och i praktiken skulle jag alltså vara en slags barnvakt åt dem i nio månader så jag är ganska övertygad om att jag inte skulle ha några problem att lämna ifrån mig ett barn som jag varit surrogatmor åt.

Nu pratas det om att legalisera detta vilket jag applåderar men Kristspektaklerna och Vänstern verkar tycka att jag, som kan tänka mig att bära någon annans barn, är en socialt och ekonomiskt utsatt kvinna som kommer att utnyttjas.

Grunden för vårt ställningstagande är att vi inte vill se en lagstiftning som innebär att socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor riskerar att exploateras.
Anders Andersson (KD)

Vi tycker att det finns stora risker att kvinnor utnyttjas och far illa.
Eva Olofsson (V)

Jag tycker att det är en jävligt tråkig människosyn de har. Det låter som de förutsätter att ingen kvinna kommer att göra detta för någon annan om de inte får betalt för det och betalningen kommer att locka fattiga kvinnor på kant med samhället att bli surrogatmödrar fast de egentligen inte vill. Det tror jag inte ett dyft på. Som det är idag så söker sig svenska par utomlands för att kunna få barn med hjälp av surrogatmödrar och visst fan är det troligare att det då är risk att de betalar någon som inte har det så gott ställt för detta?! Om det vore lagligt i Sverige så skulle det knappast vara tillåtet att betala för ’tjänsten’ eller att ta betalt för att vara surrogatmor.

Jag tror att kvalitén på barnen skulle bli bättre också, om man får uttrycka sig lite kantigt, om par slapp söka sig utomlands för att finna surrogatmödrar. I Sverige skulle surrogatmödrarna ha möjlighet till mödravård och förmodligen skulle blivande surrogatmödrar ’besiktigas’ innan för att se att de fysiskt är lämpade att bära och föda ett barn. Inför alla typer att assisterad befruktning kontrolleras hälsan på alla inblandade ordentligt för att inte dyr behandling ska ges i onödan. Donatorer av både ägg och spermier måste vara friska på alla sätt och vis, de som ska insemineras eller provrörsbefruktas måste vara friska och i fysisk form för att klara av graviditet etc. innan de ens får möjlighet till behandlingen. Det är ju ingen billig historia så landstinget vill väl försäkra sig om att de hälsomässiga förhållandena är optimala så att de inte slänger pengarna i sjön.

På samma sätt antar jag att surrogatmödrar skulle behöva uppnå en viss standard för att godkännas och då faller narkomaner, alkoholister, rökare, handikappade, sjukliga m.fl. bort och en stor del av de som klassas som ’socialt utsatta’ skulle jag tro har någon av den problematik jag räknat upp. Nä, jag tror det här blir bra och att Kristspektaklerna och Vänstern är bakåtsträvare i denna fråga.

Nej, min släkting har ännu inga barn, tyvärr.