Abortmotståndaren i mig

Abort är inget jag skulle vilja förbjuda. Jag tycker att det är bra att den möjligheten finns om barnet är så missbildat att det inte är livsdugligt, om en graviditet eller förlossning skulle innebära fara för moderns liv, om övergrepp resulterat i graviditet eller om graviditeten kommer väldigt olägligt för någon av de inblandade.

Jag tycker också att abort skulle kunna göras med jämställt. Nu är det kvinnan som bestämmer om en abort ska utföras eller inte. Mannen kan visserligen påverka kvinnans beslut men han kan inte bestämma sig för att han inte vill ha barnet om kvinnan väljer att inte abortera. Där tycker jag att mannen borde ha samma rättigheter som kvinnan och innan 18:de graviditetsveckan välja bort barnet om han verkligen inte önskar att bli pappa. Om ändå kvinnan väljer att behålla barnet så skulle mannen inte ha några juridiska skyldigheter men han skulle inte heller ha någon rätt till sitt barn.

Som sagt så tycker jag att det är bra att möjligheten till abort och som ung tänkte jag inte så mycket på det men när jag fått egna barn blev jag allt mer negativt inställd till abort. Jag skulle själv aldrig kunna avbryta en graviditet bara för att barnet skulle komma olägligt i mitt liv men jag vill inte sträcka mig så långt att jag tycker att det skulle vara förbjudet. En oönskad graviditet som slutar i abort är en tragedi för de inblandade. En andra oönskad graviditet är klumpigt och om en person kommer för att göra en tredje abort under sitt liv så tycker jag att den personen ska tvångssteriliseras samtidigt som aborten utförs. Det finns inga ursäkter en tredje gång, man vet hur barn blir till av erfarenhet om inte annat så man ska, banne mig, ha förstånd att skydda sig om man har någon som helst respekt för mänskligt liv.

Även här tycker jag att det naturligtvis skulle kunna göras jämställt. När en kvinna aborterar ett önskat foster ska faderskapet utredas och dokumenteras. Om sedan samma kvinna gör ytterligare två aborter där samma man är fadern så bör båda snöpas eftersom ingen av dem verkar ha förstånd att skydda sig.

Om en kvinna gör tre aborter så har hon förverkat rätten till sin fertilitet och även en man som visat sig vara far till tre aborterade foster, även om det är med tre olika kvinnor, har förverkat rätten till sin fertilitet. Som det är nu är det bara kvinnan som har ansvar för fostret under graviditeten men mannen är ju precis lika delaktig till fostrets existens. En man som gör flera kvinnor gravida, utan att ha förstånd att se till att de är skyddade från oönskade graviditeter är precis lika illa men som det nu är så kan en man fortsätta bete sig som en slampa, pippa flera kvinnor per år, göra dem gravida och sedan övertala dem att abortera. Ansvarslösa, smutsiga slampor som totalt saknar respekt för mänskligt liv. Sådant borde inte få vara ostraffat.