Märkliga papper

Sedan 2004 har vi försökt få utbetalt underhåll till Amanda från hennes biologiska far, Grinchen. Först skulle jag fylla i en massa papper i omgångar för att ansöka om att få det (han bor inte i Sverige så inget sker automatiskt) och sedan, när han vägrade betala, kom en massa andra papper som skulle fyllas i. Jag skulle bland annat uppgifter på de nettoinkomster, boendekostnader etc som jag haft sedan 2004 (det blev då alla räkningar från de tre senaste åren som skulle samlas ihop och skickas in) för att domstol skulle kunna fastställa storleken på underhållet baserat på mina inkomster/utgifter och Grinchens inkomster/utgifter. Sedan fick jag skicka in fler papper för att bekräfta att vi fortfarande krävde pengarna som han är skyldig eftersom han fortfarande vägrar betala trots domen.

En massa andra papper har ramlat in, fyllts i och skickats tillbaka och medan jag var borta på semester kom ännu mer papper. Den här gången skulle Amanda ansöka om rättshjälp för att skulden ska gå till indrivning. För att få rättshjälp måste hon fylla i en förmögenhetsdeklaration för att visa att hon inte har varken inkomster eller tillgångar och således rätt till rättshjälp. Så hon skulle bland annat kryssa om hon bodde i hyresrätt, bostadsrätt, eget hus, tjänstebostad, i andra hand eller något märkligt som översattes till ägarlägenhet och ange sina boendekostnader. Inget av alternativen passade in på henne då hon är skriven hos mamma och inte betalar något för det. Hon skulle ange inkomst, arbetsgivare, fastighetsinnehav och avkastning på det, företagsinnehav och företagets förmögenhet. Vidare ville de veta värde på bankkonto, bankbok, sparkonto värdepapper, bostadssparande och hur mycket kontanter hon har. Livförsäkringar, rättskyddsförsäkring och fodringar skulle redovisas. Bil, motor- eller segelbåt och husvagn ville de veta om hon har och i så fall vilket märke, vilken typ och vilket tillverkningsår det var på dem. Smycken, konstföremål, samlingar och annat av värde skulle hon berätta om hon har, om hon är underhållsskyldig till någon eller får underhåll av någon som hon varit gift med och alla uppgifter skulle skriftligen styrkas. Slutligen krävde de ett studieintyg som visade att hon studerar och inte har möjlighet att jobba. Extra viktigt var att studieintyget hade en stämpel.

Herregudars!! Hon är 17 år och har aldrig haft en beskattningsbar inkomst. Det var inte mycket av den blanketten som fylldes i förutom personuppgifterna förstås. Jag undrar hur många kilo papper som vi fått för ifyllning och underskrift.

Märkliga papper… Märkliga pappor. Eftersom han konsekvent vägrar betala underhåll så uppgår nu skulden som ska drivas in till 201 400:-