Varning!

En av markägarna som har mark mot sjön Trehörningen här i Vallen där vi bor har förvarat egendom på sin tomt. Detta har snöat över och skoteråkare har sedan, oavsiktligt, skadat denna egendom. Tydligen hände detta redan förra vintern men markägaren gjorde ändå inget den här vintern för att markera sin egendom så att skoteråkarna inte skulle köra över den. Så det hände naturligtvis igen.

Markägaren är förbannad över detta och vill förbjuda skoteråkning på sin egendom och han har tydligen en plan på hur han ska få stopp på det. Han har vid ett par tillfällen sagt till minst två olika personer att han tänker sätta upp taggtråd i huvudhöjd över skoterspåret. Om han vill sätta upp något för att varna skoteråkarna så att de inte kör på egendomen så vore skyltar, vimplar eller något iögonfallande mer lämpligt. Taggtråd är svårt att upptäcka och kommer man åkande på en skoter i annat är kryphastighet så hinner man förmodligen inte upptäcka taggtråden alls förrän huvudet separerats från kroppen. Så att avsikten med detta är att allvarligt skada eller till och med döda skoteråkarna är ställt utom allt tvivel.

Jag tror inte att det gäller de skoteråkare som kör längs den ’officiella’ skoterleden utan det gäller de som kör skoter på sjön Trehörningens norra strand. Ta det helvetes försiktigt!

Jag vet vem det är men vill inte gå ut med hans namn här. Jag vill bara varna alla så att ingen dräper sig på skoter på grund av denne dåre. Jag känner inte denne markägare så jag kan inte uttala mig om hur pass allvarlig han är i sina hot men en vuxen människa som inte bara uttrycker en önskan om att andra ska lida eller dö utan till och med uttrycker en önskan/avsikt om att själv se till att det händer har gått över gränsen för vad jag accepterar. Jag har förlorat en av mina bästa vänner för att hon försvarat en som hotat att döda, jag har avslutat kontakt med en släkting pga av dödshot och jag varnar definitivt allmänheten när jag får höra att någon uttryckt ett sådant här hot.


Tillägg:

Skoterleden har nu flyttats och lär vara tydligt utmärkt så ingen ska behöva riskera att köra över den arga markägarens mark. Så nu ska det vara riskfritt att köra skoter i Vallen, så länge man håller sig på leden i alla fall.