Indraget

Apropå att några hojknuttar vill starta ett parti och har ambitioner att ta sig in i riksdagen så kom jag att tänka på en av mina gamla käpphästar – kastrering. Detta nyskapade ”Frihetspartiet” anser att man ska kastrera pedofiler och våldtäktsmän vilket jag håller med om helt och fullt. I övrigt hade de inte så mycket jag höll med om…

Man kan dra paralleller till trafikförseelser. Skulle jag framföra en bil på ett sådant sätt att jag bedöms vara en risk för mina medtrafikanter, dvs. om jag skadar eller dödar andra när jag kör min bil så blir jag av med körkortet. Jag får eventuellt fängelse beroende på hur grovt brottet är och troligt blir jag av med körkortet för gott eller under en begränsad tid. Indraget körkort är ett straff i sig men är också en preventiv åtgärd för att förhindra att jag beger mig ut i trafiken och skadar eller dödar fler människor. Om jag använder min sexdrift på ett sätt som skadar andra så som en pedofil eller våldtäktsman skadar så borde jag rimligtvis fråntas min sexdrift och förmåga att utöva sex. Eller hur?

Jag lade fram min åsikt på facebook och en manlig bekant protesterade. Han skrev

Hur gör vi med grovt sedlighetsbrott (prostitution) begånget av kvinnor då? korkar igen? Låt oss också peta ut ögonen på fluktare, skära av tungan på olagliga demonstranter och hugga högerarmen av nazister som sieg heil’ar….

Den skada som en demonstrant eller en nazist orsakar när han eller hon uttrycker sin åsikt verbalt tycker inte jag är i samma klass som den skada ett offer för en pedofil eller våldtäktsman lider. Inte heller tror jag att offren för en fluktare skulle på något vis vilja byta med ett pedofil- eller våldtäktsoffer. Att göra sådana liknelser blir absurt eftersom lidandet orsakat av det ena brottet inte är i paritet med det andra. Dessutom så har jag svårt att se att offret för en prostituerad är just den prostituerade och så vitt jag vet så är inte sexförsäljning olagligt i Sverige utan det är sexköpet som är det.

Vidare så är stympning inte något bra straff eftersom straffet inte går att upphäva om den dömde skulle visa sig vara oskyldig eller om straffet ska vara tidsbegränsat. En kemisk kastrering är däremot reversibel. Jag kan inte begripa varför kemisk kastration inte tillämpas. Vissa studier visar att de positiva effekterna är marginella för att många sexbrottlingar inte begår brottet primärt i syfte att tillfredställa sig själva utan för att förnedra, misshandla, dominera etc. och att den driften inte försvinner med sexdriften. Och en våldtäkt kan begås med andra redskap än ett könsorgan. Visst, men den typen av sexbrottslingar kan vi inte göra annat åt än att bura in så som vi nu gör med dömda sexbrottslingar men den andra klicken sexbrottslingar då? Den klicken som begår övergrepp för att de vill tillfredställa sina sexuella drifter? Om dessa kan stoppas med kemisk kastration så varför inte göra det? Behandlingen är inte dyr eller tidskrävande, jag tror det är en spruta var sjätte vecka eller liknande. Vad kostar inte varje återfall i sexbrottslighet samhället i form av både tid och pengar till de resurser som straff för förövare och hjälp till offer sedan ska ha? Och om det så bara är en handfull barn som slipper bli utsatta för övergrepp är det ändå inte värt det?

Nä, kan man inte framföra sitt könsorgan och sin libido på ett sätt som är säkert för andra så ska man fråntas rätten att fram föra det alls!