Det kom ett brev

Igår fick jag ett brev. Det kom från försäkringskassans kontor för underhållsbidrag – utland. Det innehöll en massa blanketter som jag skulle fylla i och ett brev med instruktioner om hur allt skulle fyllas i och när det skulle vara försäkringskassan till handa.

Jag har fyllt i;

ett yrkande där jag yrkar på att alla ändamålsenliga åtgärder ska vidtas för att fastställa och få ut löpande underhållsbidrag och skuld och att rättsliga åtgärder ska vidtas och att A beviljar kostnadsfri rätthjälp och att Grinchen ska stå för alla kostnader som kan uppstå ifall han vägrar betala underhåll.

en fullmakt till Bundesministerium für Justiz i Wien eller den som i stället utses att i ärendet mot Grinchen vidta rättsliga åtgärder för att få ut underhållsbidrag, såsom att ingå förlikning eller där behövs, väcka, utföra och bevaka talan vid domstol eller annan myndighet, samt söka verkställighet av exekutionstitel.

en ansökan om allmän rättshjälp där Amandas fullständiga namn, födelsedatum, nationalitet, inkomst, tillgångar och skulder skulle fyllas i.

en blankett där jag skulle ange både min och Amandas ekonomiska situation såsom inkomst, tillgångar, skulder, extrakostnader jag har för Amanda, boendekostnader, bostadsstorlek och namn och födelsedata på alla i hushållet.

Förutom detta skulle jag också skriva och bifoga ett brev där jag yrkar på underhållsbidrag från och med 1 juli 2004 och vilket belopp jag yrkar på. Det är ju inte så tvärlätt att veta vad som är rimligt så jag ringde kvinnan på fk och frågade om hon kunde säga vad som var rimligt typ… mellan tummen och pekfingret bara. Det sa hon att hon inte kunde och sedan började hon pladdra som bara den. Hon sa att enligt socialstyrelsen så kostar en 12-åring 2626 kronor per månad och det ska föräldrarna dela på. Men hur mycket föräldrarna tjänar och vad de har för levnadskostnader spelar också roll och eftersom jag bor här och tjänar lite och han bor i Österrike, där lönerna generellt ligger högre och skatterna är lägre, så är det rimligt att han får betala en större del av kakan. Dessutom fick jag då veta att jag skulle ta upp alla extrakostnader, dvs annat än mat, husrum och försäkringar, som jag har för Amanda och addera det till socialstyrelsens norm och i slutändan när hon hade pladdrat ett tag sa hon att en boende i Österrike vanligtvis betalade någonting mellan 2500 och 3000 kronor per månad i underhåll och ansökte jag om för mycket så spelade det ingen roll för domstolen skulle ändå avgöra hur mycket Grinchen kan betala utifrån hans ekonomiska förmåga. Jahapp, då hade hon gett mig det svar hon sa att hon inte kunde ge mig så så jag skrev i brevet att jag yrkar på 3000 kronor.

OM, och jag säger OM, detta går igenom nu och skulle bli klart i juli så ska Grinchen betala ca 42 000 kronor i retroaktivt underhåll. Drygt 25000 kronor kommer jag att få och resten ska fk ha. Jag har lovat barnen att allt överstiger 1173 (vad jag hittills har fått i bidragsförskott från fk) och OM Grinchen döms att betala 3000 kronor så får de en månadspeng på 914 kronor var. Amanda är lyrisk… OM han ska betala en större summa retroaktivt som barnen får dela på så har de sagt att de ska ta med mig och Gregory på restaurang och fira, en tusenlapp ska de själva spendera bara för att de kan och resten ska de sätta in på banken. Och OM de får 914 kronor i månadspeng så ska de sätta in 500 kronor på banken per månad och ha resten till annat. Amanda planerar redan hästköp… Men, men.. det är många OM. Än är det inte bestämt något men ungarna håller tummarna för att de ska få en rejäl inkomsthöjning.