Vad Busken bidragit med för att göra världen bättre:

FN kräver att USA ska släppa in internationella observationer i amerikanska fängelser och häkten. Detta för att se att USA följer FN-konventionen mot tortyr. USA vägrar förstås tillåta insyn i bland andra militärbasen på Kuba där över 500 personer som misstänks ha samarbetat med al-Quaida och talibanerna. Observera att det står ”misstänks” för om de verkligen är skyldiga till vad de anklagas för är ovisst eftersom de vägras rättegång och därmed inte får en chans att bevisa sin oskuld.
I detta fall stöddes USA av andra länder som inte direkt är kända för sin humana behandling av fångar. De länderna var bland andra Kina, Kuba, Sudan och Libyen. Det finns en internationell domstol mot krigsförbrytelser (ICC) och de personer som sitter fängslade på Kuba ska, om USA vore villiga att följa de internationella reglerna, få sina mål prövade i den domstolen men USA vägra. Förutom att USA vägrar följa de internationella reglerna om hur krigsförbrytare ska behandlas så kräver de att amerikaner skall garanteras immunitet mot åtal för krigsförbrytelser. USA har istället lagt fram ett förslag om hemliga militärdomstolar där amerikanerna skulle kunna döma terroristmisstänkta utan att behöva uppfylla de beviskrav som normalt ställs vid en rättsprocess.


USA och Ryssland har undertecknat ett avtal om nedrustning. Det låter i och för sig bra men lusläser man avtalet, vilket amerikanerna förmodligen gjort, så står ingenstans att kärnvapnen ska förstöras. Detta betyder i praktiken att det räcker med att ta dem ur bruk och lagra dem. Man kan fråga sig om det verkligen kan kallas nedrustning när vapnen finns kvar och kan plockas fram vid behov, eller när USA anser att det finns ett behov. Dessutom så är det inte en fullständig nedrustning som avtalet gäller. När USA har fullföljt sin del av avtalet så kommer de ändå att ha kvar mellan 1500-2200 kärnvapen och det räcker gott och väl för att utplåna hela världen. Men nu är USA på väg (om de inte redan gjort så) att dra sig ur det avtalet.


USA vägrar också godkänna CTBT, ett avtal om provstoppsavtalet för kärnvapen. USA hävdar att de måste fortsätta provspränga kärnvapen för att de behöver vara i besittning av en trovärdig kärnvapenkapacitet i avskräckande syfte.
ABM-avtalet, som slöts mellan Richard Nixon och Leonid Brezjnev 1972, fastslår att parterna endast får ha ett missilförsvar med högst 100 missiler. President Buske har skrotat det avtalet och stället dammat av Reagans gamla idéer – National Missile Defence (NMD) som ska bestå av ett antal robotbaser både på jorden och i rymden som ska skydda USA från inkommande kärnvapenbestyckade missiler. Så mycket var nedrustningsavtalet värt… USA har ökat sina militärutgifter med 150 miljarder till 3400 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket som fyra svenska statsbudgetar.


Enligt FN:s barnkonvention så får man inte döma och avrätta barn och ungdomar som var under 18 år när de begick sina brott. USA vägrar förstås att godkänna detta och har därför, tillsammans med Iran, Jemen, Pakistan, Nigeria och Saudiarabien, vägrad skriva under det avtalet. Enligt högsta domstolen i USA får ingen under 16 år dömas till döden men många politiker kämpar för att sänka den gränsen och i Texas vill man döda 11-åringar. USA är idag det land i världen som avrättar flest barn och ungdomar. Man behöver knappast tillägga att USA också vägrat skriva under FN:s frivilliga konvention om förbud mot dödsstraff.


Landminor är ett gissel som drabbar oskyldiga hårdast. 20 000 människor dör eller skadas årligen av minorna. 40 länder har skrivit under FN:s internationella förbud mot landminor men USA är förstås inte ett av de länderna. De anser att de behöver landminor på Koreahalvön längs gränsen mellan Nord- och Sydkorea.


USA är ett av de länder som undertecknat det internationella fördrag från 1972 som förbjuder biologisk krigföring. De har nyligen anklagat Irak, Nordkorea och möjligen även Iran för att kränka det fördraget. Frågan är om USA ska gnälla med tanke på att de har levererat mjältbrand, botulism och böldpest till Irak i mitten av 80-talet. President Buske har dessutom hotat med att besvara med atomvapen om Irak använde kemiska och biologiska vapen.


FN:s deklaration och handlingsplan mot rasism är också något som USA vägrat skriva under. FN anser att sionismen är rasistisk eftersom ortodoxa judar tycker att ickejudar är mindre värda. USA ger 40 miljarder kronor stöd till Israel och hjälper dem i terrorn mot Palestina. Idag är USA ett av få länder som fortfarande knappt protesterat mot Israels agerande mot palestinier.


FN har beslutat att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären bör stabiliseras på en nivå som förhindrar en farlig störning av klimatsystemet (Kyoto-protokollet). USA har hoppat av protokollet och säger bland annat att protokollet är skadligt för amerikansk ekonomi. Att växthusgaserna är farliga för världens miljö är tydligen mindre viktigt om man är amerikan.


USA drog in stödet till FN:s befolkningsorgan UNFPA på 34 miljoner dollar per år. President Buske hänvisar till den kristna moralen och säger att pengarna skulle gå till aborter vilket är fel i guds ögon. Pengarna användes till bland annat sexualupplysning, preventivmedel, utbildning och annat som ska skydda kvinnor i tredje världen (som redan nu är starkt överbefolkad) från oönskade graviditeter. När pengar inte längre finns till detta blir kvinnorna gravida och har två val – antingen bidra till den redan överbefolkade världen eller göra illegala aborter som inte sällan slutar med att kvinnan dör. Över 4000 fler kvinnor beräknas dö i barnsäng på grund av detta. Genom att dra in bidraget har USA inte alls förhindrat aborter, tvärt om så leder det enbart till att fler aborter görs plus att det kommer att innebära lidande för tusentals kvinnor och barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *