Ultramitten – de beiga

Ett partiprogram för ett parti som jag önskar fanns.

Tycker att en vissen tistel passar som blomma. Varken röd eller blå med jäkligt taggig.

Brott och straff
Könsstympning
Könsstympning, dvs manlig eller kvinnlig omskärelse då inte medicinska skäl föreligger bör klassas som sexualbrott och ha minst fängelse på straffskalan för både de som utför övergreppet och de som ”beställt” det. Om någon av religösa eller estetiska skäl önskar könsstympa sig själv så ska inte detta vara straffbart. Ingreppet ska då ske på sjukhus eller liknande och patienten ska vara myndig och först ha varit i kontakt med kurator eller liknande.

Brott mot person (våldsbrott, våldtäkt etc.) och narkotikabrott ska ge strängare straff än ekonomisk brottslighet.

Kriminalvård
Fängelse ska kosta skattebetalarna mindre än det nu gör. Fängelser bör eftersträva att vara självförsörjande. Interner ska själva odla stora delar av den mat de konsumerar och helst också till försäljning så att de kan bekosta sådant de måste köpa. Maten ska vara näringsriktig men inte bättre än den som serveras på skolor eller äldreboende. Fängelse ska trots allt vara ett kännbart straff och inte ett hotell.

Ingen preskriptionstid på mord, grova sexual- eller våldsbrott.

Interner ska få utbildning under fängelsetiden.

Jämlikhet
Kvotering
Nej, under inga omständigheter. Rätt person på rätt plats, det är kompetens som avgör vem som är lämpligast och inte kön.

Familj
Inget tak på föräldraförsäkringen! Vem av föräldrarna som ska vara hemma hur länge ska inte vara en ekonomisk fråga för familjen.

Vård
Tandvård
Tandvård ska ingå i sjukförsäkringen.

Rätt till vård
Personer ska kunna nekas behandling om de inte aktivt medverkar till att skapa optimala förutsättningar för en lyckad behandling. Alltså exempelvis rökare, alkoholister, missbrukare, gravt över- eller underviktiga och de som tränar hårt som drabbas av skador eller sjukdomar pga sitt leverne ska kunna nekas behandling om de förtsätter sitt destruktiva beteende. Det betyder alltså inte att en alkoholist ska nekas behandling för ex. nageltrång utan bara behandling för sådant som uppenbart orsakats av alkoholkonsumtionen.

Mat
Transfetter ska förbjudas i livsmedel.

Skatt ska införas på ”onyttiga” livsmedel så att ”nyttiga” livsmedel kan subventioneras. Den ska löna sig att äta hälsosamt men som det är nu är t.ex falukorv och vitt bröd billigare än hälsosammare alternativ vilket bidrar till hälsoproblem som i sin tur leder till ökade kostnader för skattebetalarna när mer pengar behövs i vården.

Tobak
Kraftigt höjd skatt på alla tobaksvaror och på sikt totalförbjuda och narkotikaklassa tobak.

Utbildning
Grundskolan ska inte vara tidsbestämd. Eleven har gått ut grundskolan när en viss kunskapsnivå har uppnåtts. Skolan ska inte delas in i årskurser utan i nivåkurser och integreras med gymnasiet så att elever med särskilda intressen och talanger kan vidareutveckla dem.

Betyg ska sättas utifrån hur man bemästrar den kunskapsnivå man befinner sig på enligt en fix skala och inget annat. Det ska inte vara som nu, att betygen fördelas enligt normalfördelning, som innebär att en viss andel av alla elever ska ha högsta betyg, en viss andel ska ha näst högsta osv. Att sätta betygen så innebär att en elev kan få högt betyg för att denne relativt övriga elever presterar bra trots att eleven presterar under vad genomsnitten var exempelvis 15 år tidigare. En fix skala som betygen sätts efter förhindrar att den allmänna kunskapsnivån sänks.

Demokrati
Alla ska ha en röst i val och man ska kunna använda den för att rösta för eller emot. Alla hittar inte ett alternativ som de tycker att de sympatiserar tillräckligt mycket med för att lägga sin röst på men en del är ändå säkra på vilket alternativ som de absolut inte vill ha. Därför ska man kunna använda sin röst för att rösta mot också och då blir det en minusröst när rösterna sedan räknas.

Begravning
Begravningar ska vara vara statliga. Det är inte rätt att begravningsbyråer profiterar på människor som är kanske både i sorg och chock genom att ta de ockerpriser de tar. En vanlig, enkel furukista kostar kring 20 000 kr och ser man till material- och arbetskostnader för att tillverka den så är priset den avlidnes anhöriga får betala inte rimligt. När man befinner sig i den situationen som anhörig är det inte så troligt att man börjar plocka in offerter från flera olika begravningsbyråer heller så begravningsbyrån kan salta notan hutlöst mycket och de gör det också.

I en statlig begravning ska transport av den avlidne, enkel furukista, begravningsceremoni, kremering och viss juridisk hjälp ingå. Om de anhöriga önskar gravplats, gravvård och skötsel av den, blommor på kistan, annan kista etc. så får de betala en skälig summa för det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *