Tankar i mörkret

Jag tänker på mörkrädda män som gömmer sig i ljuset och kastar långa skuggor. De mörkrädda män som skapat ett ljus av sitt eget klenmod, ett kallt sken av förspeglad insikt och auktoritet. Men mörkrädda män med ljuset i ryggen och långa skuggor är inget mer än små människor som aldrig kommer att känna någon värme från varken det döda ljus de har skapat för sig själva eller den omgivning de överskuggar.

Jag tänker på mörkrädda män som gömmer sig i ljuset. Vem tänker jag på? 😉