Dunning-Kruger-effekten

Jag lyssnade på P3 idag och hörde ’Arons krönikor’ som idag hade rubriken ’Det finns idioter överallt’. Något som kallas ’Dunning-Kruger-effekten’ nämndes och jag tog reda på vad det egentligen handlar om.

En man försökte råna en bank helt och hållet utan förklädnad åkte fast. När han fick se sig själv på filmerna från övervakningskamerorna var han väldigt förvånad över att hans ansikte syntes för han hade gnidit in citronsaft i ansiktet i tron att detta skulle göra honom osynlig på film. Alla människor kan tänka korkade tankar men de smartare människorna har förmåga att skilja de korkade tankarna från de mindre korkade vilket inte de riktigt dumma människorna verkar klara.

Två forskare, David Dunning och Justin Kruger, ville testa detta. De plockade ut ett antal totalt inkompetenta och en antal kompetenta personer som fick göra ett antal tester som krävde kompetens. Som väntat misslyckades de inkompetenta och fick dåliga resultat på testerna medan de kompetenta lyckades bättre och fick mycket bra resultat. Sedan fick testdeltagarna bedöma hur bra de lyckats med testerna (utan att veta hur det egentligen gått förstås) och den sämsta tiondelen av deltagarna trodde sig ha presterat bättre än minst två tredjedelar av de övriga deltagarna. Forskarna lät då de som presterat allra sämst och de som presterat allra bäst rätta de övriga deltagarnas tester så att de fick se hur bra de andra presterat. Därefter fick de än en gång gissa hur bra de själva presterat jämfört med de övriga. Deltagarna i bottenskiktet antog fortfarande att presterat bättre än majoriteten.

I och med detta var det vetenskapligt bevisat att korkade människor tänker korkade tankar men är för korkade för att förstå hur korkat de är vilket resulterar i att de också fattar korkade beslut och gör korkade saker… eller kort och gott att de saknar metakognition.

Wikipedia: Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår.

Egentligen borde studien ha varit slut här i och med att forskarna hade bevisat sin tes men de upptäckte också något annat intressant. De som presterat bäst och var mest kompetenta testades ju på samma sätt och det visade samma sak… fast omvänt. De i toppskiktet trodde sig inte ha presterat över medel men efter att de rättat de andra deltagarnas tester så omvärderade de sin egen prestation och kunde ge sig själva ett mer rättvist omdöme.

Så ju smartare man är desto högre tankar har man om andra människor, eller egentligen desto lägre värderar man sina egna förmågor och tror att man är en medelmåtta… Vilket otäckt nog betyder att den som är väldigt tvärsäker på det mesta och som anser sig vara snäppet smartare än de flesta andra förmodligen inte alls är det eftersom risken för att överskatta sina förmågor ökar ju dummare man är. Detta fenomen kallades innan studien ’Illusion av överlägsenhet’ men kallas efter att det bevisats för ”Dunning-Kruger-effekten’. Den rapport som Dunning och Kruger skrev efter studien heter ’Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments’.

Det är Dunning-Kruger-effekten som gör att så många anser sig vara en bättre bilförare än genomsnittet, att totalt tondöva människor deltar i Idol och tror sig vara oupptäckt världsartist trots att de är totalt tondöva och gör bort sig fatalt så snart de öppnar munnen, att vissa personer tar på sig uppgifter de är helt oförmögna att klara av och…

… det är här som ’Aron Trams’ ser ett problem som han berättade om i sin krönika på P3. Idioter är så självsäkra och övertygade om sin egen duglighet medan de intelligenta förstår vad de själva inte behärskar och tror att andra är minst lika dugliga som de själva är. Detta gör att idioter tror sig veta vad som är bäst för människor, företag m.m. medan de intelligenta tvivlar på sig själva och står tillbaka till förmån för de som är mer självsäkra… men tyvärr inkompetenta. Hur är det egentligen ställt med våra politiker, chefer etc?

”Problemet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel.”
Bertrand Russell, filosof, matematiker, historiker och nobelpristagare i litteratur

Och hur är det ställt med en själv? Det är ju i det närmaste omöjligt att själv avgöra om man saknar metakognition eller inte utan det måste omgivningen berätta för en. Men sannolikheten att man alla i ens umgängeskrets är på ens egen nivå är stor eftersom man oftast har mest utbyte av att umgås med de som är på samma ’nivå’ som man själv är. Är man en idiot bland idioter så lär alla tycka att man har ganska sunda och intelligenta tankegångar eftersom även de är för korkade för att fatta att det är korkade idéer. Är man idiot med intelligenta vänner så underskattar de sig själva och tror på att den självsäkerhet man utstrålar grundar sig i verklig kompetens. Vill man ens veta? Det kanske är bekvämt att leva i sin bekväma villfarelse 😉

I de artiklar jag läst om ’Dunning-Kruger-effekten’ uppmanas den som vill ta reda på om man drabbats av den eller inte att göra tester som klassiska iq-test, högskoleprovet, personlighetstester etc. för att se om man får det resultat man hade förväntat sig. Får man bättre än man trott så är man bland dem som tror sig vara medioker fast man är smartare/kompetentare än snittet, får man vad man förväntat sig så har man god självkännedom och mycket bättre än så kan det inte bli. Tror man att man lyckats riktigt bra men resultatet sedan visar något annat så… tja, kan man jo prova råna en bank med citronsaft i ansiktet.