Som väntat

Grinchens tolkning av den kontakt han haft med Amanda sedan hon fyllde 18 stämmer inte riktigt överens med verkligheten. Han säger att det var hon som tog kontakt med honom, att hon krävde att få en häst och att han och hans familj skulle betala den. Det var han som kontaktade henne men under ett halvt år vägrade hon svara. När han kommenterade ett foto som hon lagt ut på fejjan och frågade vilken av hästarna som var Amandas svarade hon att hon inte hade någon och om han hade inte hade smitit undan att betala underhåll så hade hon kanske haft råd att köpa häst. Dialogen (som jag skrev om den 3 juli) och i mailet han skickade till henne (som jag skrev om den 4 juli) utmynnade i att han lovade att han skulle se till att hon fick en häst som hans far skulle betala, enligt Grinchen, efter att Amanda kommit till Österrike för att lära känna honom bättre.

Amanda har aldrig bett honom om någon häst, det var ju hans eget förslag! Hon ville ha häst förr men som läget är nu så har hon inte tid eller möjlighet med häst vilket hon är medveten om själv så hon säger själv att egen häst är uteslutet nu och ett bra tag framöver. Enligt Grinchen vill hon dock ha en häst nu och det är jag och min mor som fått henne att kräva pengar till en av honom och hans familj. Att hans familj i så fall skulle vara inblandad i betalningen var hans eget fiffiga förslag som Amanda, jag och modern tycker verkar helt absurt men i och för sig typiskt honom – andra ska ta det ansvar som han inte tycker sig behöva ta.  Amanda opponerade sig mot det när han föreslog det och påpekade att det är föräldrarna som har ett ekonomiskt ansvar för sina barn, inte mor- eller farföräldrarna.

Han var den som tog kontakt, han var den som föreslog att han skulle skaffa henne en häst, han var den som ansåg att hans föräldrar skulle betala den men ändå så har han vänt på hela steken och fått det till att det var Amanda som gjorde allt detta. Det är lite vanskligt att fara med osanningar när kommunikationen skett skriftligt och inte muntligt. Ord står mot ord men då orden finns på pränt så är det så lätt att bevisa vem lögnaren är. Men jag är inte förvånad, det är varken hans första eller sista lögn eller förvanskning av sanningen.