Tyst telefon

Grinchen har inte ringt mer. Vill egentligen inte ha någon kontakt med honom men nog är jag nyfiken på vad han ville…